Wiadomości branżowe

Technologie mobilne od firmy Ericsson zrewolucjonizują monitorowanie pogody w Afryce

Globalne Forum Humanitarne i jego prezes, były sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, wraz z firmą Ericsson, Światową Organizacją Meteorologiczną (WMO), operatorem telekomunikacji komórkowej Zain i Instytutem Ziemi Uniwersytetu Columbia przystąpili do inicjatywy o nazwie „Weather Info for All” („Informacje o pogodzie dla wszystkich”), której celem jest radykalne usprawnienie afrykańskiej sieci monitorowania
Globalne Forum Humanitarne i jego prezes, były sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, wraz z firmą Ericsson, Światową Organizacją Meteorologiczną (WMO), operatorem telekomunikacji komórkowej Zain i Instytutem Ziemi Uniwersytetu Columbia przystąpili do inicjatywy o nazwie ?Weather Info for All? (?Informacje o pogodzie dla wszystkich?), której celem jest radykalne usprawnienie afrykańskiej sieci monitorowania pogody, co z kolei ułatwi walkę z niekorzystnymi skutkami zmian klimatu.

< p>Jak informuje najnowszy raport Globalnego Forum Humanitarnego, z powodu zmian klimatu każdego roku umiera około 300 000 osób, a gospodarka ponosi straty sięgające 100 mld USD. Wynika to głównie z wpływu zmian klimatycznych na zdrowie człowieka i produkcję rolną. Prawie jedna czwarta tych strat przypada na Afrykę subsaharyjską ? region najbardziej narażony na susze i powodzie. Przewiduje się, że do  2020 r. na niektórych obszarach tego regionu płody rolne zmniejszą się o połowę. Globalne Forum Humanitarne zainicjowało ten program po swoim pierwszym dorocznym spotkaniu, na którym poruszono problem niedostatecznego dostępu do informacji o pogodzie w Afryce. Uczestnicy zamierzają zainstalować na tym kontynencie nawet 5000 nowych, automatycznych stacji meteorologicznych, co zapewni znacznie lepszy dostęp do informacji ułatwiających przewidywanie gwałtownych zmian pogody i zapobieganie ich skutkom. Sieć stacji meteorologicznych w Afryce jest osiem razy mniejsza od minimalnych standardów zalecanych przez WMO, a zaledwie 200 spośród nich spełnia wymagania tej organizacji, w porównaniu z kilkoma tysiącami w Europie, Ameryce Północnej i niektórych częściach Azji. W ciągu najbliższych kilku lat w nowych i już istniejących ośrodkach sieci komórkowych na całym kontynencie zostanie zainstalowanych 5000 stacji meteorologicznych, co pomoże w ratowaniu życia i polepszeniu sytuacji ekonomicznej kilkudziesięciu milionów ludzi. Inicjatywa ta, wykorzystująca infrastrukturę operatorów telekomunikacyjnych, jest oparta na nowatorskiej formie partnerstwa publiczno-prywatnego na wielką skalę. Ericsson, jeden z największych na świecie dostawców urządzeń i usług telekomunikacyjnych, nawiąże współpracę z afrykańskimi operatorami, takimi jak Zain, którzy zapewnią hosting urządzeń meteorologicznych w swoich sieciach komórkowych w całej Afryce. Osiągnięcie docelowej liczby 5000 stacji będzie wymagało dodatkowego zaangażowania ze strony operatorów oraz dofinansowania z zewnątrz.
A to już wiesz?  Szerokopasmowy dostęp oraz usługi IPTV dla małego osiedla dzięki rozwiązaniu firmy Ericsson ukrytemu w małej szafce
Rozpoczęcie programu ogłoszono na spotkaniu grupy ds. minimalizacji skutków katastrof naturalnych (Global Platform for Disaster Risk Reduction), na którym Kofi Annan powiedział: ?Najbiedniejsi na świecie są również najbardziej narażeni na skutki zmian klimatu i najgorzej przygotowani do radzenia sobie z ich konsekwencjami. Dziś wieże nadajników telefonii komórkowej można znaleźć w każdej części Afryki. Nigdy jeszcze nie byliśmy w stanie zorganizować monitoringu pogody na taką skalę. Dzięki połączeniu doświadczeń i zasobów wielu podmiotów z sektora publicznego i prywatnego projekt ten może pomóc w uratowaniu życia i poprawieniu warunków bytowych mieszkańców najbardziej zagrożonych obszarów Afryki?. W spotkaniu uczestniczył również Carl-Henric Svanberg, prezes i dyrektor generalny firmy Ericsson, który stwierdził: ?Jesteśmy największym dostawcą technologii telekomunikacyjnych w Afryce, gdzie działamy od ponad 100 lat. Ericsson wnosi duży wkład w szybką ekspansję komunikacji mobilnej w tej części świata. Nowa inicjatywa stanowi dla nas wyjątkową okazję, aby pomóc w łagodzeniu skutków zmian klimatu, a równocześnie rozbudować sieci stacji i urządzeń meteorologicznych na całym kontynencie. Chętnie powitamy na pokładzie kolejnych operatorów, co ułatwi nam pełną realizację celów programu?. Sieci komórkowe zapewniają łączność, wydajność i bezpieczeństwo wymagane do obsługi urządzeń meteorologicznych. Wykorzystując swoje centrum innowacji z zakresu technologii mobilnych w Afryce, Ericsson opracuje rozwiązania, które ułatwią przekazywanie informacji o pogodzie, opracowanych przez krajowe serwisy meteorologiczne i hydrologiczne, za pośrednictwem telefonów komórkowych. Operatorzy sieci komórkowych będą natomiast utrzymywać automatyczne stacje meteorologiczne oraz pomagać w przesyłaniu danych do krajowych serwisów informacyjnych. Pierwszy etap wdrożeń, rozpoczęty już w sieciach Zain, obejmuje obszar wokół Jeziora Wiktorii w Kenii, Tanzanii i Ugandzie.  Pierwszych 19 stacji podwoi efektywność monitorowania pogody w tym regionie. ?To wspaniałe, że tak wielu ludzi w Afryce uzyska dostęp do aktualnych i dokładnych informacji o pogodzie? ? oświadczył dyrektor generalny firmy Zain,  Saad Al Barak. ?Program ten udowadnia, że telekomunikacja komórkowa może pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa i podniesieniu jakości życia ludzi w najodleglejszych częściach świata?.
A to już wiesz?  Allegro Short Film wśród otwartych konkursów OFF PLUS CAMERA
Około 70% mieszkańców Afryki, czyli prawie 700 mln osób,  żyje z rolnictwa, a ponad 95% afrykańskich upraw jest uzależniona od opadów deszczu. Zmiany wzorców pogodowych spowodowane zmianami klimatu sprawiają, że tradycyjna wiedza o rolnictwie, na której ludność polegała od wieków, przestała być aktualna. Stwarza to ogromne zapotrzebowanie na informacje meteorologiczne. W genewskim spotkaniu wziął udział również Michel Jarraud, sekretarz generalny WMO, jeden z największych autorytetów Narodów Zjednoczonych w sprawach pogody, klimatu i gospodarki wodnej, który koordynuje działania krajowych służb meteorologicznych i hydrologicznych w tym programie. ?W sektorze produkcji żywności prawie każda decyzja podejmowana jest na podstawie danych dotyczących pogody, klimatu i gospodarki wodnej. Uważamy, że program ?Informacje o pogodzie dla wszystkich? jest ważną, obejmującą całą Afrykę inicjatywą, która ułatwi 188 członkom naszej organizacji dostarczanie dokładnych informacji o pogodzie i świadczenie związanych z tym usług. Za pośrednictwem krajowych serwisów meteorologiczno-hydrologicznych WMO zbada lokalne potrzeby w zakresie danych o pogodzie, udzieli porad technicznych i pomoże w publikowaniu informacji. Inicjatywa ta może okazać się jedną z najważniejszych dla afrykańskiej meteorologii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.  W jej ramach będą również realizowane cele Światowej Konferencji Klimatycznej 3 organizowanej przez WMO, która odbędzie się w dniach 31 sierpnia ? 4 września 2009 r. w Genewie" - powiedział Michel Jarraud. Program ten pomoże nie tylko w rozwoju rolnictwa i zapobieganiu skutkom katastrof naturalnych. Krajowe serwisy meteorologiczne zyskają dostęp do nowoczesnych technologii i szkoleń. Dokładniejsze informacje o pogodzie umożliwią opracowanie nowych usług, np. mikroubezpieczeń, opartych na wskaźnikach danych pogodowych, takich jak ilość opadów. Cenne dane trafią też do naukowców oraz do sektora gospodarki wodnej, transportu i energetyki. Inicjatywa rozpocznie się w Afryce, gdzie brak informacji meteorologicznych jest szczególnie dotkliwy, ale będzie otwarta na dalszą ekspansję w innych regionach narażonych na negatywne skutki zmian klimatu. Kolejnym uczestnikiem programu jest Instytut Ziemi Uniwersytetu Columbia, na którego czele stoi Jeffrey Sachs. Aby pomóc najbiedniejszym i najbardziej narażonym na klęski żywiołowe mieszkańcom Afryki, Instytut zaangażuje się w instalację automatycznych stacji meteorologicznych w Wioskach Milenijnych ? miejscowościach objętych programem Milenijnych Celów Rozwoju, który jest realizowany w ponad 10 krajach. Obszerna baza wiedzy oraz doświadczenie naukowców z Instytutu Ziemi w zakresie klimatologii, rolnictwa i zdrowia  ułatwi określenie najważniejszych obszarów, na których potrzebna jest pomoc.
A to już wiesz?  54 godziny innowacji dla biznesów finansowych czyli Startup Weekend Warsaw 6 # FinTech
?Instytut Ziemi jest dumny, że może uczestniczyć w tym nowatorskim programie? ? powiedział Jeffrey Sachs, Dyrektor Instytutu. ?Nowa sieć stacji meteorologicznych sprawi, że po naciśnięciu przycisku strumień danych zostanie automatycznie wysłany  odbiorcom w całej Afryce, przynosząc korzyści wielu podmiotom ? od władz państwowych po właścicieli małych gospodarstw rolnych.  Na przykładzie Wiosek Milenijnych możemy pokazać, jak wykorzystać dane o pogodzie, aby wesprzeć zrównoważony rozwój i złagodzić klęski katastrof naturalnych w Afryce Subsaharyjskiej?. Ericsson jest wiodącym na świecie dostawcą usług i serwisów dla operatorów telekomunikacyjnych. Będąc liderem rynku technologii komórkowych 2G i 3G, dostarcza usługi komunikacyjne i zarządza sieciami, które służą ponad 195 milionom użytkowników. Portfolio firmy zawiera infrastrukturę sieci stałych i mobilnych, Internet szerokopasmowy oraz rozwiązania multimedialne dla operatorów, firm i deweloperów. Spółka Sony Ericsson zapewnia konsumentom spersonalizowane telefony komórkowe. Ericsson realizuje wizję ?komunikacji dla wszystkich" poprzez innowacje, technologie i zrównoważone rozwiązania biznesowe. Firma jest obecna w 175 krajach, w 2008 roku ponad 75.000 pracowników wygenerowało dochód wysokości 32,2 miliardów USD (209 miliardów SEK). Założona w 1876 roku z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji, firma Ericsson jest obecna na giełdach OMX Nordic Exchange Stockholm i NASDAQ. Zapraszamy na: www.ericsson.com/pl twitter.com/ericsson_poland  
Źródło Ericsson Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy